Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp các sản phẩm "Sạch và đầy đủ nguồn gốc"<br>mang lại hạnh phúc và niềm vui cho Quý khách hàng.<br>Trong bất kỳ lĩnh vực nào chúng tôi đã cố gắng tốt nhất<br>cho khách hàng, lợi ích cho xã hội, và<br> sự phát triển bền vững.

https://saomaibiotech.com/san-pham/prozym-enzym-khu-mui
PROZYM - ENZYM KHỬ MÙI

Prozym là hỗn hợp đậm đặc các loại enzyme hoạt lực cao nhập khẩu từ H&agra...

https://saomaibiotech.com/san-pham/probi-livest-1-men-tieu-hoa
PROBI LIVEST – 1 - MEN TIÊU HÓA

Chế phẩm gốc Probi Livest-1 là hỗn hợp các chủng vi sinh vật probiotic hữu ích được nhập khẩu từ Mỹ có t&aacut...

https://saomaibiotech.com/san-pham/probi-aquatic-1-men-duong-ruot-cho-thuy-san
PROBI AQUATIC – 1 - MEN ĐƯỜNG RUỘT CHO THỦY SẢN

Chế phẩm gốc Probi Aquatic-1 là hỗn hợp các chủng vi sinh vật probiotic hữu í...

https://saomaibiotech.com/san-pham/bio-anti-vibs-phong-tri-benh-gan-tuy-cho-thuy-san
BIO ANTI VIBS - PHÒNG TRỊ BỆNH GAN TỤY CHO THỦY SẢN

Bio anti-Vibs là hỗn hợp các chủng lợi khuẩn đường ruột, có khả năng đối kháng mạnh với c&aac...

https://saomaibiotech.com/san-pham/bio-aqua-1-xu-ly-nuoc-ao-nuoi-thuy-san
BIO AQUA – 1 - XỬ LÝ NƯỚC AO NUÔI THỦY SẢN

BIO AQUA-1 là hỗn hợp các chủng vi sinh vật hữu ích được nhập khẩu từ Nhật có tác dụng phâ...

https://saomaibiotech.com/san-pham/em-fishem-1-u-phan-ca
EM FISHEM – 1 - Ủ PHÂN CÁ

EM FISHEM-1 dùng để ủ phân cá, là hỗn hợp các chủng vi sinh vật hữu ích v&ag...

https://saomaibiotech.com/san-pham/em-fert-1-u-phan-tao-dem-lot-sinh-hoc
EM FERT – 1 - Ủ PHÂN, TẠO ĐỆM LÓT SINH HỌC

Chế phẩm gốc EM Fert-1 là hỗn hợp các chủng vi sinh vật hữu ích đượ...

https://saomaibiotech.com/san-pham/em-wat-1-xu-ly-nuoc-thai
EM WAT – 1 - XỬ LÝ NƯỚC THẢI

EM WAT-1 là hỗn hợp các chủng vi sinh vật hữu ích được nhập kh...

https://saomaibiotech.com/san-pham/em-fert-1-tan
EM FERT – 1 TAN - PHÒNG TRỊ BỆNH GỐC RỄ DÙNG CHO TƯỚI NHỎ GIỌT

Chế phẩm EM Fert-1 TAN là các chủng vi sinh vật hữu ích có hiệu quả cao trong đối khán...

https://saomaibiotech.com/san-pham/em-pro-1-khu-mui-hoi
EM PRO – 1 - KHỬ MÙI HÔI

EM Pro-1 là hỗn hợp các chủng vi sinh vật hữu ích được nhập khẩu từ Mỹ, có tác dụ...

https://saomaibiotech.com/san-pham/em-septic-1
EM SEPTIC – 1 - XỬ LÝ CHẤT THẢI HẦM RÚT, HỐ GA

EM SEPTIC-1 là hỗn hợp các chủng vi sinh vật hữu ích được nhập khẩu từ Mỹ có tác...

https://saomaibiotech.com/san-pham/bio-rhodo-1
BIO RHODO – 1 - XỬ LÝ KHÍ ĐỘC AO NUÔI

Chế phẩm gốc Bio Rhodo-1 chứa mật độ cao chủng vi khuẩn quang dưỡn...