Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp các sản phẩm "Sạch và đầy đủ nguồn gốc"<br>mang lại hạnh phúc và niềm vui cho Quý khách hàng.<br>Trong bất kỳ lĩnh vực nào chúng tôi đã cố gắng tốt nhất<br>cho khách hàng, lợi ích cho xã hội, và<br> sự phát triển bền vững.

https://saomaibiotech.com/san-pham/prozym-enzym-khu-mui
PROZYM - ENZYM KHỬ MÙI

Prozym là hỗn hợp đậm đặc các loại enzyme hoạt lực cao nhập khẩu từ H&agra...

https://saomaibiotech.com/san-pham/probi-livest-1-men-tieu-hoa
PROBI LIVEST – 1 - MEN TIÊU HÓA

Chế phẩm gốc Probi Livest-1 là hỗn hợp các chủng vi sinh vật probiotic hữu ích được nhập khẩu từ Mỹ có t&aacut...

https://saomaibiotech.com/san-pham/em-fert-1-u-phan-tao-dem-lot-sinh-hoc
EM FERT – 1 - Ủ PHÂN, TẠO ĐỆM LÓT SINH HỌC

Chế phẩm gốc EM Fert-1 là hỗn hợp các chủng vi sinh vật hữu ích đượ...

https://saomaibiotech.com/san-pham/em-pro-1-khu-mui-hoi
EM PRO – 1 - KHỬ MÙI HÔI

EM Pro-1 là hỗn hợp các chủng vi sinh vật hữu ích được nhập khẩu từ Mỹ, có tác dụ...

https://saomaibiotech.com/san-pham/em-septic-1
EM SEPTIC – 1 - XỬ LÝ CHẤT THẢI HẦM RÚT, HỐ GA

EM SEPTIC-1 là hỗn hợp các chủng vi sinh vật hữu ích được nhập khẩu từ Mỹ có tác...

https://saomaibiotech.com/san-pham/su-dung-che-pham-em-pro-1-va-em-fert-1-de-tao-dem-lot-sinh-hoc
SỬ DỤNG CHẾ PHẨM EM PRO-1 VÀ EM FERT-1 ĐỂ TẠO ĐỆM LÓT SINH HỌC

    Đệm lót sinh học là hỗn hợp giữa chất độn (trấu, mạt cưa ...) và men vi sinh hữu ích được dùng để lót nền chuồn...