Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp các sản phẩm "Sạch và đầy đủ nguồn gốc"<br>mang lại hạnh phúc và niềm vui cho Quý khách hàng.<br>Trong bất kỳ lĩnh vực nào chúng tôi đã cố gắng tốt nhất<br>cho khách hàng, lợi ích cho xã hội, và<br> sự phát triển bền vững.

PROZYM - ENZYM KHỬ MÙI

Liên hệ

Prozym là hỗn hợp đậm đặc các loại enzyme hoạt lực cao được phối trộn...

PROBI LIVEST – 1 - MEN TIÊU HÓA

Liên hệ

Chế phẩm gốc Probi Livest-1 là hỗn hợp các chủng vi sinh vật probiotic hữu ích có tác dụng tăng cường s...

PROBI AQUATIC – 1 - MEN ĐƯỜNG RUỘT CHO THỦY SẢN

Liên hệ

Chế phẩm gốc Probi Aquatic-1 là hỗn hợp các chủng vi sinh vật probiotic hữu í...

BIO ANTI VIBS - PHÒNG TRỊ BỆNH GAN TỤY CHO THỦY SẢN

Liên hệ

Bio anti-Vibs là hỗn hợp các chủng lợi khuẩn đường ruột, có khả năng đối kháng mạnh với nhiều...

BIO AQUA – 1 - XỬ LÝ NƯỚC AO NUÔI THỦY SẢN

Liên hệ

BIO AQUA-1 là hỗn hợp các chủng vi sinh vật hữu ích có tác dụng phân giải nhanh c&aac...

EM FISHEM – 1 - Ủ PHÂN CÁ

Liên hệ

EM FISHEM-1 là hỗn hợp các chủng vi sinh vật hữu ích, enzyme thủy phân có...

EM FERT – 1 - Ủ PHÂN, TẠO ĐỆM LÓT SINH HỌC

Liên hệ

Chế phẩm gốc EM Fert-1 là hỗn hợp các chủng vi sinh vật hữu ích đượ...

EM WAT – 1 - XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Liên hệ

EM WAT-1 là hỗn hợp các chủng vi sinh vật hữu ích được nhập kh...

EM PRO – 1 - KHỬ MÙI HÔI

Liên hệ

EM Pro-1 là hỗn hợp các chủng vi sinh vật hữu ích được nhập khẩu từ Mỹ, có tác dụ...

EM SEPTIC – 1 - XỬ LÝ CHẤT THẢI HẦM RÚT, HỐ GA

Liên hệ

EM SEPTIC-1 là hỗn hợp các chủng vi sinh vật hữu ích được nhập khẩu từ Mỹ có tác...

BIO RHODO – 1 - XỬ LÝ KHÍ ĐỘC AO NUÔI

Liên hệ

Chế phẩm gốc Bio Rhodo-1 chứa mật độ cao chủng vi khuẩn quang dưỡn...