Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp các sản phẩm "Sạch và đầy đủ nguồn gốc"<br>mang lại hạnh phúc và niềm vui cho Quý khách hàng.<br>Trong bất kỳ lĩnh vực nào chúng tôi đã cố gắng tốt nhất<br>cho khách hàng, lợi ích cho xã hội, và<br> sự phát triển bền vững.

PROZYM - ENZYM KHỬ MÙI

Liên hệ

Prozym là hỗn hợp đậm đặc các loại enzyme hoạt lực cao được phối trộn...

PROBI LIVEST – 1 - MEN TIÊU HÓA

Liên hệ

Chế phẩm gốc Probi Livest-1 là hỗn hợp các chủng vi sinh vật probiotic hữu ích có tác dụng tăng cường s...

EM FERT – 1 - Ủ PHÂN, TẠO ĐỆM LÓT SINH HỌC

Liên hệ

Chế phẩm gốc EM Fert-1 là hỗn hợp các chủng vi sinh vật hữu ích đượ...

EM PRO – 1 - KHỬ MÙI HÔI

Liên hệ

EM Pro-1 là hỗn hợp các chủng vi sinh vật hữu ích được nhập khẩu từ Mỹ, có tác dụ...

EM SEPTIC – 1 - XỬ LÝ CHẤT THẢI HẦM RÚT, HỐ GA

Liên hệ

EM SEPTIC-1 là hỗn hợp các chủng vi sinh vật hữu ích được nhập khẩu từ Mỹ có tác...

SỬ DỤNG CHẾ PHẨM EM PRO-1 VÀ EM FERT-1 ĐỂ TẠO ĐỆM LÓT SINH HỌC

Liên hệ

    Đệm lót sinh học là hỗn hợp giữa chất độn (trấu, mạt cưa ...) và men vi sinh hữu ích được dùng để lót nền chuồn...