Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SAO MAI
Trụ sở chính: Đường số 9, Khu công nghiệp Tam Phước, Tp Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0855.618.918  -  035.8899.618
 
Website: www.saomaibiotech.com 

 

Email: saomaibiotech@gmail.com