Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SAO MAI
Trụ sở chính: Đường số 9, Khu công nghiệp Tam Phước, Tp Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251.629.3696 - 0912.39.39.62
Website: www.saomaibiotech.com - Email: saomaibiotech@gmail.com