Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp các sản phẩm "Sạch và đầy đủ nguồn gốc"<br>mang lại hạnh phúc và niềm vui cho Quý khách hàng.<br>Trong bất kỳ lĩnh vực nào chúng tôi đã cố gắng tốt nhất<br>cho khách hàng, lợi ích cho xã hội, và<br> sự phát triển bền vững.

PROZYM - ENZYM KHỬ MÙI

230,000 đ

Prozym là hỗn hợp đậm đặc các loại enzyme hoạt lực cao nhập khẩu từ H&agra...

PROBI LIVEST – 1 - MEN TIÊU HÓA

200,000 đ

Chế phẩm gốc Probi Livest-1 là hỗn hợp các chủng vi sinh vật probiotic hữu ích được nhập khẩu từ Mỹ có t&aacut...

PROBI AQUATIC – 1 - MEN ĐƯỜNG RUỘT CHO THỦY SẢN

250,000 đ

Chế phẩm gốc Probi Aquatic-1 là hỗn hợp các chủng vi sinh vật probiotic hữu í...

BIO ANTI VIBS - PHÒNG TRỊ BỆNH GAN TỤY CHO THỦY SẢN

160,000 đ

Bio anti-Vibs là hỗn hợp các chủng lợi khuẩn đường ruột, có khả năng đối kháng mạnh với c&aac...

BIO AQUA – 1 - XỬ LÝ NƯỚC AO NUÔI THỦY SẢN

150,000 đ

BIO AQUA-1 là hỗn hợp các chủng vi sinh vật hữu ích được nhập khẩu từ Nhật có tác dụng phâ...

EM FISHEM – 1 - Ủ PHÂN CÁ

100,000 đ

EM FISHEM-1 dùng để ủ phân cá, là hỗn hợp các chủng vi sinh vật hữu ích v&ag...

EM FERT – 1 - Ủ PHÂN, TẠO ĐỆM LÓT SINH HỌC

100,000 đ

Chế phẩm gốc EM Fert-1 là hỗn hợp các chủng vi sinh vật hữu ích đượ...

EM WAT – 1 - XỬ LÝ NƯỚC THẢI

100,000 đ

EM WAT-1 là hỗn hợp các chủng vi sinh vật hữu ích được nhập kh...

EM FERT–1T - PHÒNG TRỊ BỆNH GỐC RỄ CHO CÂY TRỒNG

100,000 đ

Chế phẩm EM Fert-1T  là các chủng vi sinh vật hữu ích có hiệu quả cao trong đối kh&...

EM PRO – 1 - KHỬ MÙI HÔI

100,000 đ

EM Pro-1 là hỗn hợp các chủng vi sinh vật hữu ích được nhập khẩu từ Mỹ, có tác dụ...

EM SEPTIC – 1 - XỬ LÝ CHẤT THẢI HẦM RÚT, HỐ GA

100,000 đ

EM SEPTIC-1 là hỗn hợp các chủng vi sinh vật hữu ích được nhập khẩu từ Mỹ có tác...

SỬ DỤNG CHẾ PHẨM EM FERT-1 VÀ EM PRO-1 CHO QUY TRÌNH Ủ PHÂN HỮU CƠ

0 đ

SỬ DỤNG CHẾ PHẨM EM FERT-1 VÀ EM PRO-1 CHO QUY TRÌNH Ủ PHÂN HỮU CƠ