Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp các sản phẩm "Sạch và đầy đủ nguồn gốc"<br>mang lại hạnh phúc và niềm vui cho Quý khách hàng.<br>Trong bất kỳ lĩnh vực nào chúng tôi đã cố gắng tốt nhất<br>cho khách hàng, lợi ích cho xã hội, và<br> sự phát triển bền vững.

https://saomaibiotech.com/san-pham/su-dung-che-pham-em-fert-1-va-em-pro-1-cho-quy-trinh-u-phan-huu-co
SỬ DỤNG CHẾ PHẨM EM FERT-1 VÀ EM PRO-1 CHO QUY TRÌNH Ủ PHÂN HỮU CƠ

SỬ DỤNG CHẾ PHẨM EM FERT-1 VÀ EM PRO-1 CHO QUY TRÌNH Ủ PHÂN HỮU CƠ 

https://saomaibiotech.com/san-pham/probi-livest-1
PROBI LIVEST – 1

Chế phẩm gốc Probi Livest-1 là hỗn hợp các chủng vi sinh vật probiotic hữu ích được nhập khẩu từ Mỹ có t&aacut...

https://saomaibiotech.com/san-pham/probi-aquatic-1
PROBI AQUATIC – 1

Chế phẩm gốc Probi Aquatic-1 là hỗn hợp các chủng vi sinh vật probiotic hữu í...

https://saomaibiotech.com/san-pham/bio-anti-vibs
BIO ANTI VIBS

Bio anti-Vibs là hỗn hợp các chủng lợi khuẩn đường ruột, có khả năn...

https://saomaibiotech.com/san-pham/bio-aqua-1
BIO AQUA – 1

BIO AQUA-1 là hỗn hợp các chủng vi sinh vật hữu ích được nhập khẩu từ Nhật có tác dụng phâ...

https://saomaibiotech.com/san-pham/em-fishem-1
EM FISHEM – 1

EM FISHEM-1 dùng để ủ phân cá, là hỗn hợp các chủng vi sinh vật hữu ích v&ag...

https://saomaibiotech.com/san-pham/em-fert-1
EM FERT – 1

 Chế phẩm gốc EM Fert-1 là hỗn hợp các chủng vi sinh vật hữu ích được nhập khẩu...

https://saomaibiotech.com/san-pham/san-pham-ket-hop-tao-dem-lot
Sản phẩm kết hợp tạo đệm lót

Đệm lót sinh học là hỗn hợp giữa chất độn (trấu, mạt cưa ...) và men vi sinh hữu ích được dùng để lót nền chuồng trong chăn n...

https://saomaibiotech.com/san-pham/em-fert-1-tan
EM FERT – 1 TAN

Chế phẩm gốc EM Fert-1 là hỗn hợp các chủng vi sinh vật hữu ích được nhập khẩu từ Mỹ có tác dụng đối kháng và ức chế c...

https://saomaibiotech.com/san-pham/em-pro-1
EM PRO – 1

EM Pro-1 là hỗn hợp các chủng vi sinh vật hữu ích được nhập khẩu từ Mỹ, có tác dụng nâng cao...

https://saomaibiotech.com/san-pham/pro-zym
PRO ZYM

Prozym là kết hợp đậm đặc các loại enzyme hoạt động cao nhập khẩu từ Hà Lan được phối hợp theo công thức chuy&e...

https://saomaibiotech.com/san-pham/em-septic-1
EM SEPTIC – 1

EM SEPTIC-1 là hỗn hợp các chủng vi sinh vật hữu ích được nhập khẩu từ Mỹ có tác dụng nâng cao hiệu quả xử lý ph&a...