Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp các sản phẩm "Sạch và đầy đủ nguồn gốc"<br>mang lại hạnh phúc và niềm vui cho Quý khách hàng.<br>Trong bất kỳ lĩnh vực nào chúng tôi đã cố gắng tốt nhất<br>cho khách hàng, lợi ích cho xã hội, và<br> sự phát triển bền vững.

MEN VI SINH DÙNG CHO NHÀ YẾN NEST BIO.CARE

Liên hệ

Chế phẩm vi sinh yến là hỗn hợp đậm đặc các loại enzyme và các chủng vi sinh vật hoạt lực cao nhập khẩu và được phối trộn the...

PROZYM - ENZYM KHỬ MÙI

Liên hệ

Prozym là hỗn hợp đậm đặc các loại enzyme hoạt lực cao được phối trộn...

PROBI LIVEST – 1 - MEN TIÊU HÓA

Liên hệ

Chế phẩm gốc Probi Livest-1 là hỗn hợp các chủng vi sinh vật probiotic hữu ích có tác dụng tăng cường s...

PROBI AQUATIC – 1 - MEN ĐƯỜNG RUỘT CHO THỦY SẢN

Liên hệ

Chế phẩm gốc Probi Aquatic-1 là hỗn hợp các chủng vi sinh vật probiotic hữu í...

BIO ANTI VIBS - PHÒNG TRỊ BỆNH GAN TỤY CHO THỦY SẢN

Liên hệ

Bio anti-Vibs là hỗn hợp các chủng lợi khuẩn đường ruột, có khả năng đối kháng mạnh với nhiều...

BIO AQUA – 1 - XỬ LÝ NƯỚC AO NUÔI THỦY SẢN

Liên hệ

BIO AQUA-1 là hỗn hợp các chủng vi sinh vật hữu ích có tác dụng phân giải nhanh c&aac...

EM FISHEM – 1 - Ủ PHÂN CÁ

Liên hệ

EM FISHEM-1 là hỗn hợp các chủng vi sinh vật hữu ích, enzyme thủy phân có...

EM FERT – 1 - Ủ PHÂN, TẠO ĐỆM LÓT SINH HỌC

Liên hệ

Chế phẩm gốc EM Fert-1 là hỗn hợp các chủng vi sinh vật hữu ích đượ...

EM WAT – 1 - XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Liên hệ

EM WAT-1 là hỗn hợp các chủng vi sinh vật hữu ích được nhập kh...

EM FERT–1T - PHÒNG TRỊ BỆNH GỐC RỄ CHO CÂY TRỒNG

Liên hệ

Chế phẩm EM Fert-1T  là các chủng vi sinh vật hữu ích có hiệu quả cao trong việc&nb...

EM PRO – 1 - KHỬ MÙI HÔI

Liên hệ

EM Pro-1 là hỗn hợp các chủng vi sinh vật hữu ích được nhập khẩu từ Mỹ, có tác dụ...

EM SEPTIC – 1 - XỬ LÝ CHẤT THẢI HẦM RÚT, HỐ GA

Liên hệ

EM SEPTIC-1 là hỗn hợp các chủng vi sinh vật hữu ích được nhập khẩu từ Mỹ có tác...