Chính sách bảo mật khách hàng

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

a. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin.

+ Các thông tin của Khách hàng khi mua sản phẩm phải được bảo mật và không được tiết lộ thông tin cá nhân của quí khách. Không tiết lộ cho bên thứ ba không liên quan khi không có sự đồng ý của khách hàng, Ngoại trừ một số trường hợp cần thiết như: Khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp cần thiết và bắt buộc phải cung cấp những thông tin này.

+ Các thông tin cá nhân mà Website www.saomaibiotech.com có thể thu thập từ khách hàng: Ngày sinh, giới tính, Email, địa chỉ, điện thoại liên lạc, nghề nghiệp, nơi làm việc…

b. Phạm vi sử dụng thông tin.

Các thông tin cá nhân được khách hàng cung cấp có thể sử dụng cho các mục đích sau:

+ Cung cấp hàng hóa, chăm sóc khách hàng hay thực hiện các giao dịch mà khách hàng yêu cầu cho phép

+ Gởi thông tin đến khách hàng. Nâng cao mối liên kết và tương tác với khách hàng.

Nếu không có sự đồng ý của khách hàng thì Website www.saomaibiotech.com sẽ không cung cấp thông tin của khách hàng cho đơn vị thứ ba để sử dụng vào mục đích quảng cáo, ngoại trừ một số trường hợp có yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin của khách hàng.

c. Thời gian lưu trữ thông tin

Các thông tin cá nhân của khách hàng được lưu trữ trong một thời gian cần thiết nhằm phục vụ các yêu cầu của khách hàng đưa ra.

Khi tiếp nhận các thông tin của khách hàng có bộ phận quản lý và chăm sóc khách hàng sẽ trực tiếp chỉnh sửa các yêu cầu trong vòng 24 giờ và tối đa là 48 giờ.

d. Tổ chức tiếp cận và quản lý thông tin cá nhân:

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SAO MAI

Trụ sở chính: Đường số 9, Khu công nghiệp Tam Phước, Tp Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0855.618.918  -  0335.966.535

Website: www.saomaibiotech.com

Email: saomaibiotech@gmail.com

e. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình: Những khách hàng mua, sử dụng sản phẩm hay dịch vụ do CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SAO MAI cung cấp nếu có yêu cầu muốn chỉnh sửa, thay đổi, xóa bỏ thông tin và các yêu cầu khác, khách hàng có thể gọi điện thoại, email hoặc đến tận trụ sở của chúng tôi theo các thông tin liên hệ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SAO MAI

Trụ sở chính: Đường số 9, Khu công nghiệp Tam Phước, Tp Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0855.618.918  -  0335.966.535

Website: www.saomaibiotech.com

Email: saomaibiotech@gmail.com

- Khi tiếp nhận thông tin của quý khách hàng, bộ phận quản lý và chăm sóc khách hàng sẽ trực tiếp chỉnh sửa các yêu cầu này cho quý khách trong vòng 24 giờ.

f. Cam kết bảo mật thông tin của khách hàng

Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các thông tin khách hàng cung cấp. Sẽ nổ lực hết mình và sử dụng các phần mềm bảo mật nhằm đảm bảo thông tin khách hàng không bị rò rỉ khi sử dụng trang Website: www.saomaibiotech.com

Thông tin cá nhân của mọi thành viên trên Website www.saomaibiotech.com được CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SAO MAI bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật của Công ty.

Ban quản lý Công ty yêu cầu các cá nhân khi đăng ký tài khoản là thành viên phải cung cấp đầy đủ các thông tin cá nhân có liên quan như: Tên, địa chỉ, email, điện thoại và có tính pháp lý.

Không sử dụng, không chuyển giao cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân của thành viên khi không được sự đồng ý của thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất thông tin cá nhân của thành viên thì Website www.saomaibiotech.com sẽ thông báo cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và đồng thời thông báo tới các thành viên.

Bảo mật tuyêt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn, kế toán chứng từ số hóa (nếu có) tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Website www.saomaibiotech.com, và nhiều biện pháp nghiệp vụ kỹ thuật có liên quan tốt nhất nhằm bảo mật thông tin khách hàng.

g.Cơ Chế Tiếp Nhận Và Giải Quyết Khiếu Nại Của Người Tiêu Dùng

+ Mọi tranh chấp phát sinh giữa Công ty CPKT Sao Mai và Người dùng sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.

+ Khi không giải quyết được qua thương lượng, hòa giải như trên, bên bị vi phạm tập hợp các chứng cứ như email, tin nhắn … và liên lạc với Công ty CPKT Sao Mai, Chúng tôi sẽ liên lạc lại với người khiếu nại để giải quyết.

+ Nếu vụ việc vượt quá thẩm quyền của mình, Công ty CPKT Sao Mai sẽ đề nghị chuyển vụ việc cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Trong trường hợp này, Công ty CPKT Sao Mai vẫn phối hợp hỗ trợ để bảo vệ tốt nhất bên bị vi phạm.

Thông tin cá nhân của thành viên được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa

Ban quản lý yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại,…., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác./.