CÁCH LÀM PHÂN BÓN ĐƠN GIẢN TẠI NHÀ

CÁCH LÀM PHÂN BÓN ĐƠN GIẢN TẠI NHÀ

Dec 24, 2020

Đối với những người ở thành phố, hoặc diện tích đất sinh hoạt nhỏ thì có thể ủ phân hữu cơ theo hướng dẫn bên dưới đây rất đơn giản.

XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỘT CÁ

XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỘT CÁ

Sep 16, 2020

Theo kết quả phân tích nước thải qua thực tế khảo sát ở một số công ty sản xuất bột cá cho thấy, nước thải của nhà máy chế biến cá được sinh ra chủ yếu từ quá trình chế biến bột cá và quá trình sinh h...

EM WAT-1, GIẢI PHÁP SINH HỌC XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG HIỆU QUẢ

EM WAT-1, GIẢI PHÁP SINH HỌC XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG HIỆU QUẢ

Sep 16, 2020

Phương pháp xử lý lý học: trong nước thải thường chứa các chất thải không tan ở dạng lơ lửng, để tách các chất này ra khỏi nước thải ta dùng biện phướng lược, lọc, lắng hay li tâm..tùy theo tính chất,...

PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ MÙI HÔI CHUỒNG TRẠI NUÔI HEO

PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ MÙI HÔI CHUỒNG TRẠI NUÔI HEO

Jun 13, 2020

Chế phẩm EM Pro-1 và EM Septic-1 được sản xuất bởi Công ty cổ phần kỹ thuật Sao Mai là những dòng sản phẩm chuyên dụng kết hợp để xử lý mùi hôi rác thải, nước thải trại chăn nuôi ở quy mô gia đình và...