PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ MÙI HÔI CHUỒNG TRẠI NUÔI HEO

PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ MÙI HÔI CHUỒNG TRẠI NUÔI HEO

Jun 13, 2020

Chế phẩm EM Pro-1 và EM Septic-1 được sản xuất bởi Công ty cổ phần kỹ thuật Sao Mai là những dòng sản phẩm chuyên dụng kết hợp để xử lý mùi hôi rác thải, nước thải trại chăn nuôi ở quy mô gia đình và...