PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI AN TOÀN HIỆU QUẢ

13 Jun, 2020 - Tin tức

 Ở Việt Nam trong những năm vừa qua, ngành chăn nuôi heo phát triển với tốc độ rất nhanh nhưng chủ yếu là tự phát và chưa đáp ứng được những tiêu chuẩn kỹ thuật về chuồng trại và kỹ thuật về chăn nuôi. Do đó, năng suất chăn nuôi còn thấp, chất thải ngành chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường một cách nghiêm trọng. Ô nhiễm môi trường không những là mầm mống bệnh tật ảnh hưởng đến sức khỏe vật nuôi, năng suất chăn nuôi mà còn ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe con người và môi trường sống xung quanh. Do đó việc xử lý nước thải chăn nuôi heo có vai tròng rất quan trọng và cấp thiết.

Nước thải chăn nuôi heo tác động đến môi trường và sức khỏe con người trên nhiều phương diện: gây ô nhiễm nguồn nước mặt, nguồn nước ngầm, môi trường không khí, môi trường đất và các sản phẩm nông nghiệp. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu gây ra nhiều căn bệnh về hô hấp, tiêu hóa, do trong chất thải chứa nhiều vi sinh vật gây bệnh, trứng giun… Đặc biệt là các virus biến thể từ các dịch bệnh như lở mồm, long móng, dịch bệnh tai xanh có thể lây lan nhanh chóng và nó còn cướp đi sinh mạng của rất nhiều người.

Đến thời điểm hiện tại, chưa có một báo cáo nào đánh giá chi tiết và đầy đủ về ô nhiễm môi trường do ngành chăn nuôi gây ra. Nồng độ khí H2S và NH3 cao hơn mức cho phép khoảng 30-40 lần.
Tổng số vi sinh vật và bào tử nấm cũng cao hơn mức cho phép rất nhiều lần. Ngoài ra nước thải chăn nuôi còn chứa coliform, e.coli... và trứng giun sán cao hơn rất nhiều lần so với tiêu chuẩn cho phép.

1. Đặc trưng của nước thải chăn nuôi heo
Các chất hữu cơ: hợp chất hữu cơ chiếm 70-80% bao gồm cellulose, protit, acid amin, chất béo, hidrat carbon và các dẫn xuất của chúng, thức ăn thừa. Các chất vô cơ chiếm 20-30% gồm cát, đất, muối, ure, ammonium, muối chlorua, SO4.
N và P: khả năng hấp thụ N và P của các loài gia súc, gia cầm rất kém, nên khi ăn thức ăn có chứa N và P thì chúng sẽ bài tiết ra ngoài theo phân và nước tiểu. Trong nước thải chăn nuôi heo thường chứa hàm lượng N và P rất cao. Hàm lượng N-tổng = 200-850 mg/l trong đó N-NH4 chiếm khoảng 80-90%; P-tổng = 60-100 mg/l.
Sinh vật gây bệnh: Nước thải chăn nuôi chứa nhiều loại vi trùng, virus trứng ấu trùng giun sán gây bệnh.

2. Quy trình xử lý nước thải chăn nuôi heo
Song song với quy trình xử lý cần kết hợp những phương pháp khử mùi hôi để đảm bảo cho môi trường xung quanh và trong chuồng trại: Chế phẩm EM Pro-1 và EM Septic-1 được sản xuất bởi Công ty cổ phần kỹ thuật Sao Mai là những dòng sản phẩm chuyên dụng kết hợp để xử lý mùi hôi rác thải, nước thải trại chăn nuôi ở quy mô gia đình và qui mô trang trại. Do tính chất của chất thải nuôi heo có nhiều thành phần phức tạp và nồng độ cao nên phải dùng kết hợp cả hai dòng sản phẩm để đạt được hiệu quả xử lý.
- Tác dụng của chế phẩm EM Pro-1: tăng cường quá trình phân huỷ chất thải hữu cơ, ức chế sự phát triển của các loại vi khuẩn lên men gây mùi thối.
- Tác dụng của chế phẩm EM Septic-1: tăng cường quá trình phân giải chất thải hữu cơ, quá trình hấp thu và loại bỏ các chất gây mùi trong chất thải, đặc biệt chất khí H2S và NH3 và các hợp chất gây mùi thối trong chất thải.