Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp các sản phẩm "Sạch và đầy đủ nguồn gốc"<br>mang lại hạnh phúc và niềm vui cho Quý khách hàng.<br>Trong bất kỳ lĩnh vực nào chúng tôi đã cố gắng tốt nhất<br>cho khách hàng, lợi ích cho xã hội, và<br> sự phát triển bền vững.

PROBI AQUATIC – 1 - MEN ĐƯỜNG RUỘT CHO THỦY SẢN

Liên hệ

Chế phẩm gốc Probi Aquatic-1 là hỗn hợp các chủng vi sinh vật probiotic hữu í...

BIO ANTI VIBS - PHÒNG TRỊ BỆNH GAN TỤY CHO THỦY SẢN

Liên hệ

Bio anti-Vibs là hỗn hợp các chủng lợi khuẩn đường ruột, có khả năng đối kháng mạnh với nhiều...

BIO AQUA – 1 - XỬ LÝ NƯỚC AO NUÔI THỦY SẢN

Liên hệ

BIO AQUA-1 là hỗn hợp các chủng vi sinh vật hữu ích có tác dụng phân giải nhanh c&aac...

EM FISHEM – 1 - Ủ PHÂN CÁ

Liên hệ

EM FISHEM-1 là hỗn hợp các chủng vi sinh vật hữu ích, enzyme thủy phân có...

BIO RHODO – 1 - XỬ LÝ KHÍ ĐỘC AO NUÔI

Liên hệ

Chế phẩm gốc Bio Rhodo-1 chứa mật độ cao chủng vi khuẩn quang dưỡn...