Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp các sản phẩm "Sạch và đầy đủ nguồn gốc"<br>mang lại hạnh phúc và niềm vui cho Quý khách hàng.<br>Trong bất kỳ lĩnh vực nào chúng tôi đã cố gắng tốt nhất<br>cho khách hàng, lợi ích cho xã hội, và<br> sự phát triển bền vững.

https://saomaibiotech.com/san-pham/em-fishem-1
EM FISHEM – 1

EM FISHEM-1 dùng để ủ phân cá, là hỗn hợp các chủng vi sinh vật hữu ích v&ag...

https://saomaibiotech.com/san-pham/em-fert-1
EM FERT – 1

 Chế phẩm gốc EM Fert-1 là hỗn hợp các chủng vi sinh vật hữu ích được nhập khẩu...

https://saomaibiotech.com/san-pham/em-fert-1-tan
EM FERT – 1 TAN

Chế phẩm gốc EM Fert-1 là hỗn hợp các chủng vi sinh vật hữu ích được nhập khẩu từ Mỹ có tác dụng đối kháng và ức chế c...

https://saomaibiotech.com/san-pham/em-pro-1
EM PRO – 1

EM Pro-1 là hỗn hợp các chủng vi sinh vật hữu ích được nhập khẩu từ Mỹ, có tác dụng nâng cao...

https://saomaibiotech.com/san-pham/pro-zym
PRO ZYM

Prozym là kết hợp đậm đặc các loại enzyme hoạt động cao nhập khẩu từ Hà Lan được phối hợp theo công thức chuy&e...

https://saomaibiotech.com/san-pham/em-septic-1
EM SEPTIC – 1

EM SEPTIC-1 là hỗn hợp các chủng vi sinh vật hữu ích được nhập khẩu từ Mỹ có tác dụng nâng cao hiệu quả xử lý ph&a...