Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp các sản phẩm "Sạch và đầy đủ nguồn gốc"<br>mang lại hạnh phúc và niềm vui cho Quý khách hàng.<br>Trong bất kỳ lĩnh vực nào chúng tôi đã cố gắng tốt nhất<br>cho khách hàng, lợi ích cho xã hội, và<br> sự phát triển bền vững.

PROZYM - ENZYM KHỬ MÙI

Liên hệ

Prozym là hỗn hợp đậm đặc các loại enzyme hoạt lực cao được phối trộn...

EM FISHEM – 1 - Ủ PHÂN CÁ

Liên hệ

EM FISHEM-1 là hỗn hợp các chủng vi sinh vật hữu ích, enzyme thủy phân có...

EM FERT – 1 - Ủ PHÂN, TẠO ĐỆM LÓT SINH HỌC

Liên hệ

Chế phẩm gốc EM Fert-1 là hỗn hợp các chủng vi sinh vật hữu ích đượ...

EM PRO – 1 - KHỬ MÙI HÔI

Liên hệ

EM Pro-1 là hỗn hợp các chủng vi sinh vật hữu ích được nhập khẩu từ Mỹ, có tác dụ...

EM SEPTIC – 1 - XỬ LÝ CHẤT THẢI HẦM RÚT, HỐ GA

Liên hệ

EM SEPTIC-1 là hỗn hợp các chủng vi sinh vật hữu ích được nhập khẩu từ Mỹ có tác...