EM FERT – 1  MEN VI SNH Ủ PHÂN HỮU CƠ, TẠO ĐỆM LÓT CHĂN NUÔI

EM FERT – 1 MEN VI SNH Ủ PHÂN HỮU CƠ, TẠO ĐỆM LÓT CHĂN NUÔI

SKU : VS6-SM

Liên hệ

    Thông tin chi tiết

 Chế phẩm gốc EM Fert-1 là hợp nhất các chủng loại sinh vật hữu ích được nhập khẩu từ Mỹ có tác dụng đối kháng và ức chế các loại nấm bệnh trong đất, phân hủy mạnh chất thải hữu cơ. Sử dụng EM Fert-1 cho hiệu quả cao trong phòng, xử lý các loại nấm bệnh chết cây, chết nhanh, chết chậm, chết yểu trên cây tiêu, cây ăn trái và các loại cây công nghiệp khác.

* Thành phần, sinh vật mật độ
• Vi khuẩn:
  + Bacillus sp: 109 cfu/g
  + VK phân giải cellulose sp: 1010 cfu/g
  + VK cố định đạm: 108 cfu/g
  + VK phân giải lân: 108 cfu/g
• Nấm Mốc:
  + Penicillium sp: 1010 cfu/g
  + Trichoderma sp: 109 cfu/g
  + Aspergillus sp: 109 cfu/g
  + Xạ khuẩn Streptomyces sp: 109 cfu/g

* Cách sử dụng

- Phòng bệnh nấm: hòa 1 kg EM Fert-1 vào 100 lít nước sạch tưới đều cho 80-100 gốc cây, lặp lại 3 tháng một lần. Ức chế hiệu quả các loại nấm bệnh Phytophthora sp, Rhizoctonia sp, Fusarium sp., Pythyum sp. gây thối rể, chết nhanh, chết chậm, chết yểu trên cây tiêu, cây ăn trái và các loại cây khác nhau. 

- Ủ phân hữu cơ vi sinh: trộn đều 1 kg EM Fert-1 cho 1-2 tấn cơ chất đã làm ẩm đến 50-60%, làm đống, ủ trong thời gian 25-30 ngày, đảo trộn 2-3 lần trong quá trình ủ. Thời gian ủ và định mức chế phẩm sử dụng có thể thay đổi tuỳ theo loại cơ chất sử dụng để ủ phân hữu cơ vi sinh.

* Cách bảo quản và thời hạn sử dụng

• Bảo quản chế phẩm EM Fert-1 khô ráo, không quá 32oC, tránh ánh sáng trực tiếp.
• Sử dụng chế phẩm EM Fert-1 trong thời gian 1 năm kể từ ngày sản xuất.

TCCS 01:2015/SM-CPVS