EM WAT – 1 MEN VI SINH XỬ LÝ NƯỚC THẢI

EM WAT – 1 MEN VI SINH XỬ LÝ NƯỚC THẢI

SKU : VS7-SM

Liên hệ

    Thông tin chi tiết

EM WAT-1 là hỗn hợp các chủng vi sinh vật hữu ích được nhập khẩu từ Mỹ có tác dụng nâng cao hiệu quả xử lý nước thải và sinh hoạt, giúp giảm nhanh COD, nitơ.
* Thành phần và vi sinh mật độ
• Nấm men Saccharomyces sp: 109 cfu/ml
• Vi khuẩn:
 + Lactobacillus sp: 109 cfu/ml
 + Bacillus sp: 109 cfu/ml
 + Rhodopseudomonas: 108 cfu/ml
 + Nitrobacter sp: 108 cfu/ml
 + Nitrosomonas sp: 108 cfu/ml
* Chỉ yếu tố chất lượng
Màu nâu nhạt; pH 3,5; tỉ trọng 1; thơm nhẹ.
* Cách sử dụng
Pha 1 lít EM WAT-1 vào 10 lít nước, sử dụng cho 20m3 nước thải công nghiệp hoặc 40m3 nước thải sinh hoạt. Tác dụng nhanh hơn nếu chế độ được hoạt hóa trước khi sử dụng.
Cách hoạt hóa: pha đều 1 lít EM WAT-1 với 20 lít nước, 500 ml mật rỉ, sục khí, sử dụng sau 24 giờ.
* Cách bảo quản
Bảo quản chế phẩm EM WAT-1 ở khô ráo, nhiệt độ không quá 32oC, tránh ánh sáng chiếu trực tiếp.

* Thời hạn sử dụng: 1 năm kể từ ngày sản xuất.

TCCS 03:2015/SM-CPVS