EM FERT–1T  MEN VI SINH PHÒNG TRỊ BỆNH THỐI GỐC RỄ CHO CÂY TRỒNG

EM FERT–1T MEN VI SINH PHÒNG TRỊ BỆNH THỐI GỐC RỄ CHO CÂY TRỒNG

SKU : VS6.2-SM

Liên hệ

    Thông tin chi tiết

Chế phẩm EM Fert-1T là các chủng vi sinh vật hữu ích có hiệu quả cao trong đối kháng và ức chế các loại nấm bệnh trong đất như Phytophthora sp., Rhizoctonia sp., Fusarium sp., Pythyum sp. gây thối rễ, chết nhanh, chết chậm, chết yểu trên cây tiêu, cây có múi và các loại cây ăn trái khác.

EM Fert-1T giúp tăng cường sức đề kháng, cải tạo và tăng cường dinh dưỡng cho cây trồng.

* Thành phần và mật độ vi sinh vật
• Vi khuẩn:
  + Bacillus sp: 109 cfu/g
  + VK phân giải cellulose sp: 1010 cfu/g
  + VK cố định đạm: 108 cfu/g
  + VK phân giải lân: 108 cfu/g
• Nấm mốc:
  + Penicillium sp: 1010 cfu/g
  + Trichoderma sp: 109 cfu/g
  + Aspergillus sp: 109 cfu/g
  + Xạ khuẩn Streptomyces sp: 109 cfu/g

* Cách sử dụng
 - Hòa 1 kg EM Fert-1T vào 100 lít nước tưới đều cho 80-100 gốc cây, lặp lại 3 tháng một lần. Ức chế hiệu quả các loại nấm bệnh Phytophthora sp, Rhizoctonia sp, Fusarium sp., Pythyum sp. gây thối rể, chết nhanh, chết chậm, chết yểu trên cây tiêu, cây ăn trái và các loại cây khác nhau (Ngoài ra, Chúng tôi có sản xuất sản phẩm EM FERT-1T dạng tan sử dụng cho hệ thống tưới nhỏ giọt).

* Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: độ ẩm <20%. Chất lượng mang dextrose vừa đủ 1 kg, không kháng sinh và các chất độc hại.
* Cách bảo quản và thời hạn sử dụng
• Bảo quản chế phẩm EM Fert-1T khô ráo, không quá 32oC, tránh ánh sáng trực tiếp.
• Sử dụng chế phẩm EM Fert-1T trong thời gian 1 năm kể từ ngày sản xuất.

TCCS 06:2016/SM-CPVS