SỬ DỤNG CHẾ PHẨM EM FERT-1 VÀ EM PRO-1 CHO QUY TRÌNH Ủ PHÂN HỮU CƠ

SỬ DỤNG CHẾ PHẨM EM FERT-1 VÀ EM PRO-1 CHO QUY TRÌNH Ủ PHÂN HỮU CƠ

Liên hệ

    Thông tin chi tiết

LIỀU LƯỢNG SỬ DỤNG CHẾ PHẨM EM FERT-1 VÀ EM PRO-1 CHO QUY TRÌNH Ủ PHÂN HỮU CƠ TỪ PHÂN GÀ

1. Sử dụng EM Pro-1 xử lý mùi hôi phân gà trên băng tải
* Hoạt hoá chế phẩm vi sinh EM Pro-1
Cho 0.5 kg mật đường vào thùng chứa 10 lít sạch, sau đó cho 1 lít EM Pro-1 vào trộn đều. Điều chỉnh pH đến pH 6-7 bằng NaOH loãng hoặc HCl loãng. Ủ trong thời gian 1 đến 2 ngày để vi sinh vật và nấm được hoạt hóa trở lại từ dạng bào tử. Trong quá trình ủ, hỗ hợp được khuấy đảo hoặc sục khí sạch thường xuyên để cung cấp oxy cho vi sinh vật hữu ích hoạt động.
* Xử lý khử mùi phân gà tươi
Phân gà tươi thu gom từ trại trăn nuôi được vận chuyển trên băng tải, sử dụng EM Pro-1 đã hoạt hóa ở trên phun đều lên bề mặt lớp phân với liều lượng 1 lít/1 tấn phân.
Quá trình xử lý chế phẩm EM Pro-1 sẽ khử mùi hôi của phân và ức chế các vi sinh vật lên men thối, vi sinh vật gây bệnh. Phân gà sau khi xử lý bằng EM Pro-1 có thể được ủ phân ngay hoặc có thể tích trữ để chờ ủ.

2. Sử dụng EM Fert-1 để ủ phân
* Hoạt hóa chế phẩm EM Fert-1
Cho 0.5 kg mật đường vào thùng chứa 10 lít sạch, 0.5 kg cám gạo sau đó bổ sung 1kg EM Fert-1 vào trộn đều. Điều chỉnh pH đến pH 6-7 bằng NaOH loãng hoặc HCl loãng. Ủ trong thời gian 1 đến 2 ngày để vi sinh vật và nấm được hoạt hóa trở lại từ dạng bào tử. Khuấy đảo thường xuyên hoặc sục khí sạch trong suốt quá trình ủ.
Để nâng cao hiệu quả hoạt hoá vi sinh vật, có thể bổ sung hỗn hợp các acid amin (phụ gia lên men) và vitamin C với liều lượng như sau: 0.5 kg hỗn hợp acid amin và 25g vitamin C cho 1000 lít dịch hoạt hoá vi sinh vật.
* Điều chỉnh độ ẩm thích hợp cho phân gà
Nếu phân gà có độ ẩm trên 60% thì sử dụng tro trấu phối trộn điều chỉnh độ ẩm xuống từ 55 đến 58% sau đó mới phun chế phẩm EM Fert-1.
Nếu phân gà có độ ẩm thấp hơn 50% thì có thì có thể sử dụng nước sạch hoặc EM Pro-1 đã pha loãng để điều chỉnh độ ẩm lên từ 55-60%.
* Liều lượng phun EM Fert-1
Phân gà sau khi điều chỉnh độ ẩm được vun thành đống, cứ mỗi một lớp phân dày 30-40 cm tiến hành phun chế phẩm EM Fert-1 một lần. Sử dụng 2 lít EM Fert-1 đã hoạt hóa cho 1 tấn phân tươi
Quá trình ủ phân sẽ hoàn tất sau thời gian 25-30 ngày. Sau thời gian ủ, nhiệt độ và độ ẩm của phân sẽ giảm dần. Phân có màu nâm sẫm, mùi thơm nhẹ, không có mùi hôi của phân gà ban đầu, độ tơi tốt. Kiểm tra độ pH, độ mặn và độ ẩm của phân. Nếu độ ẩm quá cao, >30%, phân cần được trải thành lớp mỏng 20-30 cm để phơi ráo trước khi đóng bao.

LIỀU LƯỢNG SỬ DỤNG CHẾ PHẨM EM FERT-1 VÀ EM PRO-1 CHO QUY TRÌNH Ủ PHÂN HỮU CƠ TỪ PHÂN HEO

1. Sử dụng EM Pro-1 để xử lý mùi hôi phân heo
* Hoạt hoá chế phẩm vi sinh EM Pro-1
Cho 2 kg mật đường vào thùng chứa 50 lít sạch, sau đó cho 2 lít EM Pro-1 vào trộn đều. Ủ trong thời gian 1 đến 2 ngày để vi sinh vật và nấm được hoạt hóa trở lại từ dạng bào tử.
* Xử lý khử mùi phân heo tươi
Phân heo tươi thu gom từ trại trăn nuôi về xưởng ủ, sử dụng Pro-1 đã hoạt hóa ở trên phun đều lên bề mặt lớp phân với liều lượng 1 lít chế phẩm hoạt hoá/1 tấn phân.
Quá trình xử lý chế phẩm Em Pro-1 sẽ khử mùi hôi của phân và ức chế các vi sinh vật lên men thối, vi sinh vật gây bệnh. Phân heo sau khi xử lý bằng EM Pro-1 có thể được ủ phân ngay hoặc có thể tích trữ để chờ ủ.

2. Sử dụng EM Fert-1 để ủ phân
* Hoạt hóa chế phẩm EM FERT-1
Cho 2 kg mật đường vào thùng chứa 50 lít sạch, 1 kg cám gạo sau đó cho 2 kg EM Fert-1 vào trộn đều. Ủ trong thời gian 1 đến 2 ngày để vi sinh vật và nấm được hoạt hóa trở lại từ dạng bào tử.
* Điều chỉnh độ ẩm thích hợp cho phân heo
Nếu phân heo có độ ẩm trên 60%  thì sử dụng tro trấu phối trộn điều chỉnh độ ẩm xuống từ 55 đến 58% sau đó mới phun chế phẩm EM Fert-1.
Nếu phân heo có độ ẩm thấp hơn 50% thì có thì có thể sử dụng nước sạch hoặc EM Pro-1 đã pha loãng để điều chỉnh độ ẩm lên từ 55-60%.
* Liều lượng phun EM Fert-1
Phân heo sau khi điều chỉnh độ ẩm được vun thành đống, cứ mỗi một lớp phân dày 30-40 cm tiến hành phun chế phẩm EM Fert-1 1 lần. Liều lượng 10 lít Fert đã hoạt hóa cho 1 tấn phân heo tươi
Quá trình ủ phân sẽ hoàn tất sau thời gian 25-30 ngày.Sau thời gian ủ, nhiệt độ và độ ẩm của phân sẽ giảm dần. Phân có màu nâm sẫm, mùi thơm nhẹ, không có mùi hôi của phân heo ban đầu, độ tơi tốt. Kiểm tra độ pH và độ ẩm của phân. Nếu độ ẩm quá cao, >30%, phân cần được trải thành lớp mỏng 20-30 cm để phơi ráo trước khi đóng bao.


THÀNH PHẦN, MẬT ĐỘ VI SINH VẬT TRONG CHẾ PHẤM EM PRO-1 VÀ EM FERT-1
1. Chế phẩm EM Pro-1
- Nấm men Saccharomyces sp.: 109 cfu/ml
- Vi khuẩn:
+ Lactobacillus sp.: 109 cfu/ml
+ Bacillus sp.: 109 cfu/ml
+ Rhodopseudomonas sp.: 108 cfu/ml
- Nấm mốc Trichoderma sp.: 109 cfu/ml
- Xạ khuẩn Streptomyces sp.: 108 cfu/ml
2. Chế phẩm EM Fert-1
    - Vi khuẩn:
+ Bacillus sp.: 109 cfu/g
+ VK phân giải cellulose sp.: 1010 cfu/g
+ Vi khuẩn cố định đạm: 108 cfu/g
+ Vi khuẩn phân giải lân: 108 cfu/g
    - Xạ khuẩn Streptomyces sp.: 109 cfu/g
    - Nấm mốc:
+ Penicillium sp.: 1010 cfu/g
+ Trichoderma sp.: 109 cfu/g
+ Aspergillus sp.: 109 cfu/g