MỤC TIÊU CỦA SAO MAI

27 Oct, 2020 - Giới thiệu

 

Với mục tiêu vì chất lượng cuộc sống và sự phát triển bền vững toàn cầu, Công ty cổ phần Kỹ thuật Sao Mai đã ứng dụng công nghệ sinh học, nghiên cứu và sản xuất thành công nhiều chế phẩm vi sinh vật hữu ích ứng dụng hiệu quả trong xử lý môi trường, bổ sung thức ăn cho gia súc, gia cầm thủy sản…