Xử lý môi trường

Xử lý môi trường

Xử lý môi trường

Xử lý môi trường
Xử lý nước thải bột cá

Xử lý nước thải bột cá

Theo kết quả phân tích nước thải qua thực tế khảo sát ở một số công ty sản xuất bột cá cho thấy, nước thải của nhà máy chế biến cá được sinh ra chủ yếu từ quá trình chế biến bột cá và quá trình sinh hoạt nên mang theo hàm lượng chất rắn rất cao, nhiều muối có khả năng ăn mòn, nhiều Nitơ và Phốtpho, dầu mỡ cá, ngoài ra nước thải có mùi rất khó chịu. Trong nước thải có nhiều các hợp chất hữu cơ khác nhau. Hàm lượng BOD, COD vượt mức tiêu chuẩn cho phép nhiều lần. Đồng thời trong nước thải cũng chứa rất nhiều các vi sinh vật gây bệnh.
Xử lý nước thải sinh hoạt bệnh viện, phòng khám

Xử lý nước thải sinh hoạt bệnh viện, phòng khám

Nước thải do hoạt động sinh hoạt của bệnh nhân, nhân viên phòng khám. Lượng nước thải này chiếm tỷ lệ lớn và có tính chất giống như nước thải sinh hoạt bình thường. - Nước thải có nguồn gốc từ hoạt động xét nghiệm, dịch truyền, bệnh phẩm y tế… thành phần nước thải này chứa các hợp chất hữu cơ phức tạp, nhiều vi sinh vật gây bệnh…

đăng ký nhận tin hàng tuần từ chúng tôi