SẢN PHẨM CỦA CTY SAO MAI

28 Oct, 2020 - Giới thiệu

Công ty Cổ phần Kỹ thuật Sao Mai chuyên cung cấp các sản phẩm sau: 

* Nghiên cứu sản xuất các chủng loại chế phầm vi sinh vật hữu ích có tác dụng nâng cao hiệu quả xử lý mùi hôi trong nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt, mùi hôi bãi rác, ủ phân compost, xử lý bùn thải, ủ phân hữu cơ vi sinh, xử lý ao nuôi thủy sản, ủ thức ăn chăn nuôi, tạo đệm lót sinh học.

- Thứ nhất: Cung cấp các sản phẩm theo môi trường: Dùng cho nuôi thủy sản, Xử lý nước thải công nghiệp - sinh hoạt, xử lý rác thải, Khử mùi hôi - Chủ sở hữu cơ sở, Use for trồng trọt.

- Thứ hai: Sản phẩm nuôi dưỡng gồm: Tôm, Cá, Heo, Bò, Gà, Vịt, ...

- Thứ ba: Sản phẩm kết hợp chế độ: Xử lý nước nuôi tôm, Đệm lót sinh học trong nuôi dưỡng, Ủ phân gia cầm, Xử lý môi trường chuồng trại.

Rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình từ Quý Khách hàng!