LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG - MỤC TIÊU CỦA SAO MAI

28 Oct, 2020 - Giới thiệu

Nghiên cứu sản xuất các chủng loại chế phầm vi sinh vật hữu ích có tác dụng nâng cao hiệu quả xử lý mùi hôi trong nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt, mùi hôi bãi rác, ủ phân compost, xử lý bùn thải, ủ phân hữu cơ vi sinh, xử lý ao nuôi thủy sản, ủ thức ăn chăn nuôi, tạo đệm lót sinh học.

* Tư vấn, thiết kế, thi công xây dựng, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải cho cho  nước thải khu công nghiệp, nước thải sản xuất tại các nhà máy, nước thải tại các trang trại chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm; nước thải sinh hoạt, nước tinh khiết, nước cấp…Thiết kế và thi công các công trình xử lý rác thải, khí thải, chất thải nguy hại.